تلفن : ۸۶۱۷۴۱۶۷-۰۲۱ , ۸۶۱۷۴۲۶۱-۰۲۱
ایمیل : info@tidasalamat.com

اسپری حشره کش ساپکس

SAPEX

اسپری حشره کش ساپکس SAPEX

sapex2 1

اسپری حشره‌کش ساپکس SAPEX مخصوص حشرات موذی با کاربرد دامپزشکی.

گونه هدف:  سوسک ، ساس ، مورچه ، موریانه ، هزار پا و …

طریقه مصرف:

این سم روی سیستم عصبی حشرات اثر نموده و آنها را از بین می برد .جهت مبارزه با حشرات پروازی به مدت 5 ثانیه در فضای مورد نظر اسپری شود.

بدون بو و قابل اشتعال نمی باشد. (سم بر پایه آب)

 

وزن افشانه نیم لیتری و تعداد 18 افشانه در یک کارتن

Clutters Flies web v2 1